Privaatsuspoliitika

See poliitika selgitab, milliseid isiklikke andmeid Live Nation ja selle gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi „meie“ või „Live Nation“) koguvad  nii interneti teel (sh läbi rakenduste) kui muudel visiidel ning kuidas neid kasutame.

Palun lugege seda hoolikalt.

 

Üldjuhul kogume teie kohta teavet, kui te loote kasutajakonto, ostate pileteid, kirjutate või helistate meile, ostate pileteid meie poolt hallatavatest või juhitavatest piletimüügipunktidest või kasutate meie veebilehti, rakendusi ja sotsiaalmeediat. Me kasutame seda ja muud teavet, et pakkuda paremaid teenuseid, turundada tooteid ja teenuseid ning osutada kliendituge teile ja teistele klientidele (muuhulgas analüüsime seda teavet, et pakkuda teile isikustatud kogemust).  

Näiteks, kui te loote kasutajakonto, ostate pileteid, laete alla mõne meie rakendustest või helistate meile, siis võime teilt küsida luba teie andmete kasutamiseks teatud eesmärkidel. Teie valikuid selles osas, kuidas me teiega seotud teavet kasutame, on kirjeldatud siin.

Live Nation teeb koostööd erinevate organisatsioonidega, et pakkuda teile meelepäraseid üritusi. Me kutsume neid organisatsioonide ürituspartneriteks, kelle hulka kuuluvad nii volitatud piletimüüjad, kes müüvad meie nimel pileteid, kui ka esinemiskohad, kus üritusi korraldatakse, ja esinejad, kelle üritusi pakume. Piletimüüjad ja esinemiskohad võivad teie andmeid meiega jagada selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel.Täpsema teabe teie andmete kogumise kohta leiate siit. Täpsema teabe teie andmete kasutamise kohta leiate siit

Live Nation andmete haldaja (s.t, teie isikuandmete töötlemise eest vastutav juriidiline isik) kõigi andmete puhul, mida kogume ja saame teilt, kui te kasutate meie teenuseid.

Live Nation kasutab teie andmeid vastavalt järgnevatele eeskirjadele ja reeglitele Isikuandmete kaitse seadus .  

Küpsiste teave

Nagu paljud teised veebiettevõtted, kasutame ka meie küpsiseid (ehk väikeseid tekstifaile, mida meie veebileht paigaldab teie arvutisse) ja jälgimistööriistu. Täpsema teabe selle veebilehe küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate siit. 

 

Me kogume teie teavet erinevatel viisidel

Vahetult teilt endalt. Näiteks, kui te registreerute kampaania raames, loote konto, osalete võistluses või tasuta loosimises, laete alla rakenduse või ostate pileteid, postitate meie veebilehtedel kommentaare või võtate muul viisil meiega ühendust.

Selle kaudu, kuidas te meie veebilehti ja rakendusi kasutate. Te võite vaadata ja kasutada meie veebilehti ja rakendusi arvuti, telefoni, tahvelarvuti ja muude seadmete kaudu. Me kasutame oma veebilehtedel ja rakendustes jälgimistööriistu nagu brauseri küpsised ja veebimajakad, et koguda andmeid selle kohta, kuidas te meie saite või rakendusi kasutate. Täpsema teabe saamiseks tutvuge meie küpsiste poliitikaga

Meie ürituspartneritelt. Näiteks:

  • kui te ostate pileteid meie volitatud piletimüügipunktidest, siis võivad need punktid edastada meile teatud infot teie kohta. See hõlmab teie nime, e-posti aadressi ja postiaadressi. 
  • Ürituste toimumiskohad võivad avaldada meile teatud teavet teie kohta, muuhulgas ka teie nime, e-posti aadressi ja postiaadressi. Teavet, kuidas me kasutame teie seotud andmeid, on kirjeldatud siin

 

Kolmandatelt osapooltelt. Näiteks: kui te kasutate meie veebilehtede või rakenduste integreeritud sotsiaalmeedia funktsioone, siis edastab vastav sotsiaalmeedia sait meile teatud teavet teie kohta. See võib hõlmata teie nime ja e-posti aadressi. Teie tegevusi meie saitidel ja rakendustes võidakse postitada sotsiaalmeedia platvormidele.  

Teave, mida võime teie kohta koguda

Me kasutame selles poliitikas kirjeldatud eesmärkidel järgnevalt nimetatud andmeid.

Teie kontakt- ja kontoandmed. Me säilitame teie poolt Live Nationi konto loomise, meie volitatud müügipunktidest piletite ostmise ja/või loosimistes või kampaaniates osalemise käigus sisestatud kontaktandmed (nt nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, elukohariigi, eelistatud keele).

Teie makse- ja arveldusandmed. Me säilitame teie poolt pileti ostmise käigus meile edastatud makse- ja arveldusandmeid, nt krediitkaardinumbri ja postiindeksi, et käsitleda teie piletitellimusi või muid oste. Kui te olete meilt seda palunud, siis säilitame makse- ja arveldusandmeid püsivalt, et lihtsustada tulevasi piletioste. 

Teie poolt veebi postitatav teave. Näiteks, me säilitame teavet, mida postitate meie veebilehele või kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia saitidele, millele meil on ligipääs (sh teie poolt postitatavad arvustused või täidetavad küsitlused). Internetis postitades ei tohi riivata teiste õigusi (sh õigust privaatsusele). Lisaks peaksite arvestama, et teised võivad kasutada, tähistada ja/või uuesti avaldada teie andmeid viisidel, mida te ei eelda (kaasaarvatud ebaseaduslikel viisidel). Arvestage, et meie võime ja teised võivad kasutada ja taasavaldada kõiki andmeid, mida te postitate avalikku internetiruumi meie veebilehel või kasutades meie rakendusi ja sotsiaalmeedia tööriistu.  

Teave teie eelistuste kohta. Me võime koguda teavet sündmuste kohta, mis teile meeldivad või toodete kohta, mida ostate või mille kohta uurite (nt küsitluste abil või teie kirjutatud hinnangute kaudu). Me võime ka säilitada meie suhtlusest tuletatud teavet teie huvide ja demograafiliste näitajate kohta, et pakkuda teile paremat teenust ja sobivamat teavet. Näiteks, kui te ostate piletid teatud üritusele ja suur hulk inimesi, kes osales sellel üritusel, ostab pileteid ühele teisele kontserdile, siis on võimalik, et saadame teile teavet ka selle ürituse kohta. 

Teave teistelt ettevõtetelt. Me säilitame teavet (nt teie huvisid, oste ja majapidamise tüüpi), mis pärineb teistelt ettevõtetelt. Me võime teie andmetele lisada teavet, mida oleme saanud teistelt ettevõtetelt või allikatelt. Näiteks, me võime kontrollida meie andmebaasides olevat teavet teiste andmebaaside abil või lisada demograafilisi andmeid. Suur osa neist andmetest pärineb avalikest allikatest nagu kohalik valimisregister või avalikud postiaadressid või põhineb turundusuuringutel, nt tarbijaküsitlustel.

Veebilehe kasutusandmed. Kui te kasutate meie veebilehti, siis võime koguda teavet teie brauseri ja teie IP-aadressi kohta (tegu on numbriga, mis võimaldab internetis tuvastada konkreetse võrguseadme ja on vajalik, et teie seade saaks veebilehtedega suhelda). Me võime jälgida milliselt lehelt te tulete, milleks te meie lehte kasutasite ja milleks mitte ning millist lehte te külastasite meie lehelt lahkumise järel.

Rakendus(t)e kasutusandmed. Kui te kasutate meie rakendusi, siis kogume teavet teie GPS-asukoha ja seadme kordumatu tunnuse kohta. Me võime ka koguda teavet teie kasutatava seadme tüübi või teie arvuti või seadme operatsioonisüsteemi versiooni kohta. Näiteks, võime ka jälgida kui sageli te seda rakendust kasutate ja millal selle alla laadisite. Kui te lubate, siis võime rakenduse allalaadimisel ka skannida teie muusikakausta, et saaksime teile saata teavet teie piirkonnas toimuvate ürituste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Teie valikuid selles osas, kuidas me mobiiliga seotud teavet kasutame, on kirjeldatud siin

E-kirjadega seotud teave. Me võime teile saadetud e-kirjade abil koguda teavet teie reaktsiooni kohta selliste e-kirjade suhtes, näiteks, kirja avamiste või neis leiduvatel linkidel klõpsamiste arvu. Täpsema teabe leiate meie küpsiste poliitikast

Muu teave teie suhtluse kohta meiega. Näiteks, juhul kui suhtlete meiega müügipunkti, e-posti, telefoni teel või sotsiaalmeedia (nt Facebooki) kaudu.

 

Me võime kasutada teie kohta kogutud teavet järgmistel viisidel ja eesmärkidel

Et pakkuda teile tooteid, teenuseid, kontoga seotud teavet ja kliendituge. Näiteks, me võime kasutada teie andmeid, et kinnitada teie registreering teatud sündmusele. Kui te edastate meile oma sõbra andmed, siis kasutame neid, et pakkuda teenuseid, mille osutamist olete soovinud. Enne oma sõbra andmete edastamist veenduge, et teil on tema luba selle teabe jagamiseks meiega.

Et edastada teile teie tehingu või külastatavate üritustega seotud teavet. Näiteks, me võime teile saata e-kirju teie konto või piletiostu kohta või paluda teil arvustada üritust, millel te osalesite. Samuti võime teiega ühendust võtta seoses selle privaatsuspoliitika või muude eeskirjade ja tingimustega.

Et tuvastada trende ja huvisid. Me kasutame teie andmeid, et teha kindlaks teie eelistusi. Seeläbi saame teile paremini pakkumisi teha ning muuta teie kasutuskogemus asjakohasemaks ja isiklikumaks. Me võime kombineerida teilt saadavat teavet kolmandatelt osapooltelt saadava teabega, et muuhulgas analüüsida klientide käitumist.  

Et jälgida ja täiustada meie tooteid, teenuseid ja veebilehti. Me analüüsime teie andmeid, et paremini mõista teid ja meie kliendibaasi üldisemalt. Analüüsi abil saame selgema pildi sellest, kuidas meie kliendid kasutavad meie teenuseid ja kuidas saaksime igale kliendile pakkuda isiklikumat kogemust. Analüüsi tulemused aitavad meil teha paremaid otsuseid meie teenuste, reklaamide, toodete ja sisu osas,  

Seadusevastase käitumise vältimiseks ja tuvastamiseks või seaduslike õiguste kaitseks ja rakendamiseks. Näiteks, me kasutame teie andmeid, et vältida piletite vaheltkasuga edasimüüki, meie intellektuaalse omandi väärkasutust või pettusi (sh krediitkaardipettusi ja loosimiste või kampaaniate käigus toimunud pettusi) või muid kuritegusid. Kui teid kõrvaldatakse mõnelt meie ürituselt, siis võime säilitada teie andmed ja teie ligipääs edaspidistele üritustele võib olla piiratud.

Turvaeesmärkidel. Me võime kasutada teie andmeid, et tagada meie ettevõtte, töötajate, klientide, kolmandate osapoolte ja/või meie/nende vara kaitse (sh nii üritustel, millel osalete, kui meie veebilehtedel) vastavalt seadustele.

Turundusuuringute eesmärkidel. Me võime teiega ühendust võtta teostatavate turundusuuringute raames. Te võite osalemisest keelduda.

Teile suunatud ja teie veebikäitumisel põhinevate reklaamide edastamine. Me võime teha koostööd teiste ettevõtetega, et näidata teile reklaame, mis võivad meie hinnangul olla teile asjakohased ja kasulikud. See võib hõlmata reklaame meie oma veebilehtedel ja rakendustes või meiepoolseid reklaame teiste ettevõtete veebisaitidel. Reklaamid, mida näete, võivad põhineda meie või kolmandate osapoolte kogutud andmetel ja/või teie tegevusel meie või kolmandate osapoolte veebilehtedel. Kolmandat tüüpi turundamist nimetatakse veebipõhiseks käitumuslikuks reklaamiks. Täpsema teabe ja oma võimalikud valikud leiate meie küpsiste poliitikast.

Turunduseesmärkidel. Kui te olete nõustunud, siis võidakse teiega ühendust võtta e-posti, tekstisõnumi, telefoni teel või muul viisil, et edastada teile teavet või pakkumisi tulevaste sündmuste, toodete või teenuste kohta (sh uudiskirjadena). Me võime teile ka saata teavet või pakkumisi teiste ettevõtete nimel, kuid me ei anna sellisel juhul nendele ettevõtetele teie nime ega aadressi.

Muudel seadusega lubatud juhtudel. Teatud piiratud juhtudel võime teie andmeid kasutada ka muudel seadusega lubatud eesmärkidel.

Te saate teha teatud valikuid selle osas, kuidas me teie andmeid kasutame

Kui te loote konto, ostate pileteid või laete alla meie rakendusi, siis võime teilt paluda nõusolekut teie isiklike andmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kindlatel eesmärkidel.

Kui te soovite meile oma andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta, siis saate oma konto veebi teel deaktiveerida, meiega ühendust võtta või täpsustada oma eelistused kasutades selles osas kirjeldatud meetodeid.  

Arvestage, et juhul kui te ei anna meile nõusolekuid või võtate need tagasi, siis pruugi teile olla saadaval mõned meie pakutavad kasulikud teenused ja funktsioonid.

Lisaks meiega ühendust võtmisele saate nõusolekust loobuda järgmistel viisidel: 

Te saate loobuda meie reklaamide saamisest. Kui te ei soovi meie reklaamkirju, siis saate oma eelistusi muuta oma konto eelistuste all või järgida saadud turundusteadetes toodud juhiseid. Teie seade peaks pakkuma teile täpsemaid juhiseid kiirteadete keelamise kohta. Teie päringu töötlemiseks võib kuluda kümme päeva. Ärge muretsege! Isegi, kui te loobute turundusteadaannetest, siis saadetakse teile jätkuvalt teie tehingutega seotud teateid. Näiteks võime me teiega ühendust võtta seoses teie tellimustega.  

Te saate loobuda meie uudiskirjade saamisest. Kui te ei soovi meie uudiskirju, siis saate oma eelistusi muuta oma konto eelistuste all või järgida saadud uudiskirjas toodud juhiseid.

Te saate nende küpsiste ja jälgimisvahendite kasutamist hallata ja keelata. Kui te soovite täpsemat teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid ja teisi jälgimistööriistu kasutame, siis palun klõpsake siia

Te saate nende küpsiste ja jälgimisvahendite kasutamist oma seadmetes hallata ja keelata. Näiteks, te saate oma telefoni seadistuste abil välja lülitada GPS-asukoha määramise või kiirteated. Iga kiirteatega kaasneb edaspidistest teadetest „keeldumise“ link.

Oma turundusalaseid eelistusi meie ürituspartnerite juures (nt loobuda nende turundusega seotud e-kirjadest) saate muuta nendega vahetult ühendust võttes.

Me võime jagada teie andmeid järgmiste kolmandate osapooltega

Live Nationi gruppi kuuluvate ettevõtetega. Me võime jagada kõiki teie andmeid meie gruppi kuuluvate ettevõtetega kõigil selles poliitikas kirjeldatud eesmärkidel.

Meie ürituspartneritega. Me võime jagada teie andmeid meie ürituspartneritega, et võimaldada neil korraldada üritust, millele olete piletid ostnud, analüüsida klientide käitumist, pakkuda paremat teenust ja kliendituge ning kõigil teistel ürituspartnerite privaatsuspoliitikates kirjeldatud eesmärkidel (sh turundamiseks). Te peaksite lugema neid poliitikaid, et mõista, kuidas teie andmeid kasutatakse.

Valitud kolmandate osapooltega. Kui te nõustusite e-posti teel või muul moel ühenduse võtmisega valitud kolmandate osapoolte poolt, siis võime teie andmeid edastada valitud kolmandatele osapooltele, kes võivad neid kasutada turundusalastel eesmärkidel. Kui te olete nõustunud vahetu teabe saamisega valitud kolmandatelt osapooltelt, nt heategevusühingutelt ja jaemüüjatelt, näiteks, ettevõtetelt, mis pakuvad finants-, tervishoiu-, vabaaja- ja liitumisteenuseid.

Kolmandate osapooltena tegutsevatele teenusepakkujatele. Me võime jagada teie andmeid kolmandate osapooltega, et nad saaksid meile teenuseid osutada (nt postikeskus, kuller, kõnekeskus või turu-uuringute ettevõte), kuid sellistel juhtudel sõlmime kirjaliku lepingu teie andmete kaitseks.

Kolmandatele osapooltele, kes pakuvad teie poolt ostetud tooteid ja teenuseid. Teie andmeid võidakse ka jagada asjakohaste kolmandate osapooltega, kes pakuvad kaupu ja teenuseid, mida te olete meie veebilehe kaudu ostnud (nt pileti kindlustus või kaubad), et nad saaksid teie tellimusi töödelda ja käsitleda (nt teiega ühendust võtta).

Kui me leiame, et peame alluma seaduslikule või regulatoorsele nõudele või kaitsma ennast, ürituspartnereid või kolmandaid osapooli. Kus seadusega lubatud, seal võime me jagada teie andmeid valitsusasutustele või teistele volitatud instantsidele ja organisatsioonidele, et kaitsta ja jõustama meie, meie ürituspartnerite või kolmandate osapoolte õigusi või aidata tuvastada või vältida pettusi (sh krediitkaardipettusi ja loosimiste või kampaaniate käigus esineda võinud pettusi) ja teisi kuritegusid.

Meie ettevõtte osalisele või täielikule õigusjärglasele. Kus seadusega lubatud, seal võime me anda teie andmed üle oma (võimalikule) õigusjärglasele kasutamiseks selles poliitikas ettenähtud viisidel, kuid seda ainult juhul, kui oleme rakendanud mõistlikke samme teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.

Meie saidid ja rakendused ei ole mõeldud lastele.

Meie saidid ja rakendused on mõeldud täiskasvanutele. Me ei kogu teadlikult isiklikke andmeid lastelt. Kui te olete vanem või seaduslik eestkostja ja kahtlustate, et teie laps on meile teavet edastanud, siis saate meiega ühendust võtta. 

 

Me kasutame standardseid turvameetmeid

Me rakendame teie andmete kaitseks turvameetmeid. Meie poolt kasutatavad standardsed turvameetmed sõltuvad kogutava teabe tüübist. Sellele vaatamata ei ole internet 100% turvaline. Me ei saa lubada, et meie saitide kasutamine on täielikult turvaline. Me soovitame teil olla ettevaatlik interneti kasutamisel. See hõlmab ka salasõnade jagamist.

Teatud oludes saate te meiega ka anonüümselt suhelda

Kui loote Live Nationi konto, siis palume teil sisestada nime, e-posti aadressi ja salasõna. Konto loomiseks ei pea te edastama meile oma pärisnime ega e-posti aadress, mis võimaldab teie tuvastamist. Samas, kui te soovite seda kontot kasutada piletite ostmiseks, siis peame teadma teie tegelikku nime ja arveldusandmeid, et saaksime teie piletiostu töödelda.

Üldiste küsimuste puhul saate meiega ühendust võtta ka anonüümselt. Kui soovite arutada konkreetselt teie kontoga seotud küsimusi, siis palume teilt teavet, mis võimaldab teie konto tuvastada ja kinnitada.

Me võime edastada teie andmeid teistesse riikidesse

Teie andmete edastamine selle poliitika ja küpsiste poliitika raames võib hõlmata teie teabe edastamist teistesse riikidesse (sh väljapoole Euroopat). Nende riikide seadused ei pruugi teie andmetele tagada samal tasemel kaitset kui pakuvad teie koduriigi seadused. Sellele vaatamata rakendame asjakohaseid tehnilisi ja lepingulisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele.

Me võime pakkuda linke kolmandate osapoolte saitidele või teenustele, mida meie ei kontrolli

Kui te klõpsate mõnel neist linkidest, siis teid suunatakse veebilehtedele, mida meie ei kontrolli. See poliitika ei kehti nende veebilehtede privaatsustavadele. Lugege teiste veebilehtede privaatsuspoliitikaid hoolikalt. Me ei vastuta nende kolmandate osapoolte veebilehtede eest.

Võtke meiega julgelt ühendust, kui teil tekib küsimusi, kaebusi või kui te soovite koopiat meie poolt teie kohta kogutud teabest

Kui teil on küsimusi või kaebusi selle poliitika kohta, muresid privaatsuse osas või kui te soovite koopiat teabest, mida oleme teie kohta kogunud, siis palun võtke ühendust:

Live Nation Estonia OÜ; Estonia pst 9; 10143 Tallinn; Estonia

info@livenation.ee

Palun ärge kirjutage e-kirjas oma krediitkaardi numbrit või muid finants- või tundlikke andmeid.

Kui soovite parandada, täiendada või värskendada meile edastatud teavet või võtta tagasi meile varem antud nõusoleku, siis logige sisse oma kontole või võtke meiega ühendust.

 

Mida me teeme, kui seda poliitikat muudetakse

Aeg-ajalt võivad meie privaatsustavad muutuda. Kui see poliitika muutub, siis teavitame teid seadusega ettenähtud viisil. Me postitame ka uuendatud versiooni oma veebilehele. Sellel on alljärgnevast erinev kuupäev ja versiooni number. Palun kontrollige aeg-ajalt meie veebilehelt uuendusi.

Kes me oleme

Me oleme Live Nation Estonia OU ja selle gruppi kuuluvad ettevõtted. Te leiate meie kohta täpsemat teavet siit.

 

Viimati uuendatud to be inserted once agreed